Click here to see eSahity

Click here to see Marathipustake


Swayamsevi Sanstha – by Prof. Dr. Dhananjay Lokhande

Rashtriya Ekatmata – by Prof. Tej Nivalikar

Asanghatit Kamgar – by Dr. Satish Shirsath

Mahila Sabalikaran – by Dr. Vilas Adhav

Jeshtha Nagarik: Vastav ani Samasya - by Dr. Navanath Tupe

Nobel Vijetyanchya Sahavasatt - by Mrs. Suhasini Chorghade
Vasundhareche Avishakar -by Prof. S. L. Chorghade